Get Adobe Flash player

Franciszek Perchun

Franciszek Perchun

Franiu mając 14 miesięcy dowiedział się, że jest ciężko chory, a dokładnie choruje na ostrą białaczkę mieloblastyczną AML M2, ramię HR z rzadką fuzją genową CBFA2T3-GLIS2, zaś w komórkach białaczkowych wykryto trisomie 21, od tego czasu przebywa w Przylądku Nadziei we Wrocławiu. Leczenie ostrej białaczki szpikowej rozpoczęto się 11.11.2022, zaś w lutym zakwalifikowano go do przeszczepu szpiku, następnie z
niecierpliwością czekał na znalezienie dawcy i udało się, 05.05.2023 to był ten najważniejszy dzień. Gdy wszystko zaczęło się układać następnie pojawiła się ostra hemoliza, był to stan zagrażający jego życiu ponieważ rozpadały się czerwone krwinki bez których nie można żyć. Gdy wszystko zaczęło się układać 13 lipca 2023 stwierdzono najgorsze, wznowę choroby, szpik się nie przyjął. Po wielu konsultacjach specjalistów w Polsce i w Niemczech okazało się, że jedyną szansą na wyzdrowienie jest przystąpienie do badań klinicznych w Paryżu. Franek zakwalifikował się jako 36 osoba na świecie do badań jednak, koszt jednorazowego pobytu w szpitalu w czasie którego będzie podany lek to 12 tysięcy euro. Lek należy przyjmować raz w miesiącu, a koszt leczenia celowanego to 500 000 zł.
Czekając na leczenie celowane we Francji dzielnie znosi chemioterapię oraz leczenie powikłań po przeszczepie komórek krwiotwórczych jakim jest choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi i niestety ma ostrą postać – aGvHD. Pomimo zmagań z silną leukopemią z netropemią, związaną z obniżoną odpornością oraz obowiązku przestrzegania ścisłej diety niskobakteryjnej po przeszczepie komórek macierzystych. Franciszek nie traci pogody ducha, jest uśmiechnięty, uwielbia bawić się traktorami, koparkami.

Aby wesprzeć leczenie Frania pieniądze należy wpłacać na
NR konta 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940 BNP PARIBAS
W tytule Franciszek Perchun

Wspomóż nas
Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chorym oraz osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. .Działania nasze chcemy realizować poprzez organizowanie zbiórek,imprez, koncertów charytatywnych. Nie zabieramy żadnych % z darowizn . Aby wesprzeć naszą działalność pieniądze należy wpłacać na NR konta 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940 BNP PARIBAS