Get Adobe Flash player
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Karol Kiełb

Karol urodził się 14 maja 2005 roku. W 2013 roku zdiagnozowano Autyzm atypowy oraz zaburzoną integracje sensoryczną ,co utrudnia interakcje społeczne i niepowodzenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami ,w trudnych sytuacjach wybucha agresją. Zaburzenia psychoruchowe oraz trudności w koncentracji uwagi utrudniają funkcjonowanie .Jest nadwrażliwy słuchowo ,węchowo smakowo. Również obniżona jest samo ocena , ma problem z motywacją do pracy i nauki trudno go zmotywować do pracy intelektualnej z tego powodu ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .Karol dodatkowo jest na diecie bezglutenowej z powodu nietolerancji glutenu ,która niestety jest kosztowna. Z powodu swojej dysfunkcji muszą być zapewnione wielokierunkowe terapie by mógł sprawnie funkcjonować w społeczeństwie oraz być zdolnym do samo egzystencji.

Mimo swojej dysfunkcji Karol uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej gdzie ma zapewnioną pomoc pedagogiczną i socjoterapie a także chodzi na terapie psychologiczną .Objęty jest postępowaniem psychofarmakologicznym co pozwala jemu na wyciszenie się .Staramy się zapewnić terapie integracji sensorycznej oraz hipoterapie w miarę regularnie gdzie niestety koszt jednej terapii to 60 zł i nie są refundowane . Lecz dzięki tym terapiom i naszej ciężkiej pracy i determinacji Karol robi postępy. Więcej możliwości dają treningi umiejętności społecznych oraz turnusy rehabilitacyjne, niestety z powodu braku funduszy nie stać nas na turnus gdzie jest więcej możliwości terapeutycznych

 

Jeśli  chcesz pomóc Karolowi prosimy o wpłaty
na konto nr 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940 – BGŻ
z dopiskiem  Karol Kiełb