Get Adobe Flash player
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Jakub Nieradka

Jakub Nieradka
Jakub urodził się 19 czerwca 2000 r. W pierwszych miesiącach życia był zdrowym chłopcem. Po urodzeniu nie obserwowano nieprawidłowości. Rozwój psychoruchowy i somatyczny był prawidłowy. Nic nie wskazywało na to, że coś się w jego i naszym życiu zmieni. Pierwsze niepokojące sygnały w jego zachowaniu nastąpiły w okresie 12 miesiąca. Wyuczone elementy takiej jak kierunkowe mówienie słów „mama” czy „baba” oraz wskazywanie odpowiednich osób zniknęło. Syn zaczął unikać kontaktu wzrokowego, bawić się w schematyczny dla siebie sposób. Miał też wyuczone elementy zachowania i jak dotąd niektóre czynności potrafił wykonywać samodzielnie. Od tego przełomowego momentu również w tym zakresie nastąpił regres. Pojawiły się zachowania agresywne i autoagresywne, które w zależności od nastroju i okoliczności raz słabły, a raz się mocniej uaktywniały. W wieku przedszkolnym został u niego zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy i po wielu różnorakich badaniach do dnia dzisiejszego przyczyna autyzmu nie jest znana. Przypuszcza się, że jego przyczyny są wielopłaszczyznowe i wieloczynnikowe.
Pomimo, iż upłynęło wiele lat, podczas których Kuba był pod opieką logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz psychiatrów, do tej pory nie nawiązuje kontaktu werbalnego. Porozumiewa się za pomocą piktogramów, gestów, mimiki oraz zrozumiałych dla najbliższego otoczenia dźwięków.
Jakub pomimo swoich niepełnosprawności jest chłopcem ciekawym świata i otaczającej go rzeczywistości. Ma swoje hobby i zainteresowania. Zebrane pieniążki zostaną przede wszystkim przeznaczone na leczenie i kontynuację rehabilitacji w formie zabiegów i zajęć indywidualnych z terapeutami . Mnie jako matki, na chwilę obecną, nie stać już na ciągłe jego finansowanie, dlatego wspólnie z Jakubem zwracamy się do Państwa o pomoc.
Pieniądze należy wpłacać na konto nr 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940 BNP PARIBAS z dopiskiem Jakub Nieradka